“น้องพุทธ” พุทธคุณ ไพรวัลย์ นักซ่อมนาฬิกาและนักประดิษฐ์ของใช้อิเล็กทรอนิกส์