ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เตือนภัย!! มัลแวร์ WANNACRY

เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศทุกท่าน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ติดตามสถานะการณ์ “การแพร่ระบาดของมัลแวร์ WannaCry” วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

1 2 4
Supportscreen tag