ที่อยู่สำนักวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
20/29 หมู่2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000