IT News

IE 10 ใกล้สิ้นสุดสนับสนุนทางเทคนิค

E 10 หรือ Internet Explorer 10 ชื่อนี้อาจดูเก่าๆแล้ว เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า Windows 10 นี้ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ในชื่อ Microsoft Edge ที่มาแทนที่ Internet Explorer ที่ยุติการพัฒนาแล้ว

ICT News

แผนกทางไกลผ่านดาวเทียม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย บ.บาลานซ์ โซลูชั่น จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้งจานดาวเทียม

1 2 9
Supportscreen tag