IT News

IC3

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และบริษัท ARIT

IE 10 ใกล้สิ้นสุดสนับสนุนทางเทคนิค

E 10 หรือ Internet Explorer 10 ชื่อนี้อาจดูเก่าๆแล้ว เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า Windows 10 นี้ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ในชื่อ Microsoft Edge ที่มาแทนที่ Internet Explorer ที่ยุติการพัฒนาแล้ว

ICT News ; 3 พฤษภาคม 2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สำนักบริการทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน “พิธีแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562 เครือเจริญโภคภัณฑ์”

ICT News ; 10 เมษายน 2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศนำเทปบันทึกภาพการสอนระบบดิจิตอลทางไกลผ่านดาวเทียมทุกรายวิชา และทุกระดับชั้น ตลอดปีการศึกษา 2561 เข้าสู่ระบบ e-Learning บมจ. ซีพีออล์

1 2 10