ICT News

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน “ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุราษร์ธานี”

สรุปผลงาน :

(1) เตรียมความพร้อมสารสนเทศการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

– ติดตั้งโปรแกรม “ศธ.02 Version ใหม่”

– ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ (Fuji Xerox) เพื่อพิมพ์ใบ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 และใบประกาศนียบัตร

– ทบทวนขั้นตอนการพิมพ์ กระบวนการดำเนินงาน วิธีแก้ไขปัญหา

– สถานะระดับปริมาณน้ำหมึก toner cartridge 50%

– ตรจสอบลูกดรัม (Drum) Fuji Xerox ใช้งานได้ปกติ (ป้องกันปัญหาใบประกาศเสีย)

– การสแกน และความสะอาดกระจกสแกนใช้งานได้ปกติ

* หมายเหตุ : แนะนำให้ผู้ใช้งานเตรียมเปลี่ยนน้ำหมึกให้เรียบร้อยทันการใช้งานในวันพิมพ์จริง

ผลงาน : พร้อม 100%

(2) ระบบดิจิตอลทางไกลผ่านดาวเทียม

– ตั้งค่าโปรแกรม Skype รับสายอัตโนมัติ

– ตั้งค่าการใช้งานกล้องเว็บแคม

– ตั้งค่าไมโครโฟน

– ตั้งค่าช่องสัญญาณภาพและเสียง

– แจ้งวิธีการใช้งานระบบ

– แจ้งวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

ผลงาน : พร้อม 100%

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเครือข่าย

จำนวน 41 เครื่อง สามารถใช้งานได้ 39 เครื่อง อยู่ระหว่างการจัดซื้อทดแทน จำนวน 2 เครื่อง

ผลงาน : เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม 95.12%
อินเทอร์เน็ต และเครือข่าย พร้อม 100%

(4) ระบบ e-learning https://e-learning.cpall.co.th/

แนะนำการใช้งานสำหรับนักเรียน เพื่อทบทวนการเรียนการสอนด้วยตนเอง ได้จากมือถือ และคอมพิวเตอร์ ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผลงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะลงพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสนันสนุนการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร ใบรับรองของผู้สำเร็จการศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2562 ครับ

ขอบคุณครับ
ศิริชัย อึ้งใจธรรม
ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Supportscreen tag