แผนกสื่อสารทางไกล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา