แผนกสื่อสารทางไกล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ นายธำรงค์ สว่างเดือน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมระบบห้องออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม

Supportscreen tag