สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์แผนกสื่อสารทางไกล
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Conference News : ตรวจเช็คอุปกรณ์ห้องเรียนดาวเทียม ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก adminwp-itpat

Read More
Supportscreen tag